Programvareutvikling

Programvareutvikling vil si programmering, dokumentasjon, testing og feilretting som inngår i å skape og vedlikeholde applikasjoner og rammeverk som inngår i programvarens livssyklus, og fører til et ferdig programvareprodukt. Uttrykket henviser til en prosess der man skriver og vedlikeholder kildekode, men kan i bredere forstand inkludere alt som er inkludert mellom unnfangelsen av et programvarekonsept og frem til en endelig manifestasjon av programvaren, aller helst i en planlagt og strukturert prosess. Derfor kan programvareutvikling involvere undersøkelser, nyutvikling, prototyper, modifisering, gjenbruk, omskrivning, vedlikehold og andre alle aktiviteter som fører frem til programvareprodukter.

Programvare kan utvikles for et vidt spekter av formål. De tre vanligste er å møte spesifikke behov hos en kunde, å møte et oppfattet behov hos potensielle brukere, eller til personlig bruk. Programvare kan for eksempel skreddersys for en kunde, utvikles for massemarked, eller utvikles til akademiske formål. Embedded-utvikling brukes for å kontrollere maskiner, og krever at utviklingsprosessen integreres med utformingen av det fysiske produktet. Systemprogramvare legger grunnlaget for applikasjoner og programmeringsprosessen i seg selv, og utvikles som regel separat.

En utviklingsprosess kan for eksempel bestå av:

  • Analysere problemet
  • Gjøre markedsundersøkelser
  • Samle inn krav til en foreslått forretningsløsning
  • Lage en plan eller et design for programvareløsningen
  • Implementasjon (koding) av programvaren
  • Testing av programvaren
  • Utrulling
  • Vedlikehold og feilretting
Identifisere behov

Mulige kilder til idéer er mange.  Disse idéene kan komme fra markedsundersøkelser, inklusive potensielle nye brukergrupper, eksisterende kunder, salgsprospekter som avviste produktet, interne ansatte, eller kreativ tredjepart. Idéer for programvareprodukter blir vanligvis først evaluert av markedsførere for å vurdere de økonomiske mulighetene, for å se om de passer med eksisterende distribusjonskanaler, for å oppdage mulige effekter på eksisterende produktlinjer, for å finne påkrevde funksjoner, og for å se om de passer med bedriftens markedsføringsmål. I en markedsevalueringsfase vil kostnad og tid bli estimert. En beslutning nås tidlig i første fase om hvorvidt prosjektet burde forfølges videre, basert på detaljert informasjon fra markedsføringspersonale og utviklingspersonale.

Planlegging

Planlegging er et mål ved alle aktivitetene i utviklingssyklusen der man ønsker å oppdage ting som hører til prosjektet. En viktig oppgave innen programvareutvikling er å utføre en kravanalyse. Kunder har som regel en abstrakt idé om hva de vil ha som sluttresultat, men vet ikke hva programvaren skal gjøre. Kyndige og erfarne programvareutviklere kjenner igjen ufullstendige, tvetydige og av og til selvmotsigende krav på dette tidspunktet. Hyppige demonstrasjoner av kjørende kode kan hjelpe til med å redusere risikoen for at kravene er gale.

Når de generelle kravene har blitt samlet inn fra kunden blir en analyse av prosjektets omfang gjort og gitt til kunden. Dette kalles ofte et rammedokument.

Visse funksjoner er ligger kanskje utenfor prosjektets rammer, som et resultat av kostnad eller uklare krav i begynnelsen. Oppstår det disputt, kan dokumentet brukes til å klargjøre hva man ble enige om.

Design

Når kravene er klare, kan prosjektets design etableres i et designdokument. Dette involverer forhånds- eller høynivådesign av hovedmodulene, med et hovedbilde (f.eks. et blokkdiagram) av hvordan delene passer sammen. Programmeringsspråk, operativsystem og maskinvarekomponenter bør være kjent på dette tidspunktet. Deretter utformes et lavnivådesign, ofte med prototype som proof-of-concept eller for å stramme opp kravene.

Implementering, testing og dokumentering

Implementering er en del av prosessen der utviklere faktisk skriver programkoden for prosjektet.

Programvaretesting er en integrert og viktig del av programvareutviklingsprosessen. Denne delen av prosessen sikrer at feil blir oppdaget så snart som mulig. I noen prosesser, kjent som testbasert utvikling, blir tester utviklet før implementering, og tjener som en veileder for implementasjonens riktighet.

Dokumentering av programvarens interne design med tanke på fremtidig vedlikehold og utvidelse gjøres under utviklingen. Dette kan også inkludere skrivingen av et API (Application Programming Interface), enten internt eller eksternt.

Utrulling og vedlikehold

Utrulling begynner rett etter at programvaren er blitt skikkelig testet og godkjent, og blir deretter plassert i et produksjonsmiljø. Dette kan involvere installering, skreddersying (f.eks. stille inn parametere til kundens verdier), testing, og kanskje også en utvidet evalueringsperiode.

Trening og støtte er viktig. Programvaren er bare nyttig hvis den brukes riktig.

Å vedlikeholde og utvide programvare for å takle nyoppdagede feil og krav kan kreve betydelig tid og arbeid. Glemte krav kan tvinge gjennom en gjenutvikling av programvaren.